۲۶ آبان , ۱۳۹۷
آخرین رسوایی گدار باد

آخرین رسوایی گدار | گلوبر روشا

[…]
۱۹ آبان , ۱۳۹۷
زیبایی‌شناسی گرسنگی روشا

زیبایی‌شناسی گرسنگی | گلوبر روشا

[…]