۵ شهریور , ۱۳۹۹
خیره بر مغاک سینوگرافی

خیره بر مغاک | جستارهایی در باب سینوگرافی

۲۲ فروردین , ۱۳۹۹
مقدمه آن کارسن بر نمایشنامه آگاممنون

مقدمه‌ی آن کارسُن بر نمایشنامه‌ی آگاممنون

۶ مهر , ۱۳۹۸
ناصر رحمانی نژاد

گفتگو با ناصر رحمانی ‌نژاد | تعهد اجتماعی تئاتر

[…]
۲۳ شهریور , ۱۳۹۸
اضطراب در نمایشنامه‌های خسرو حکیم رابط

سنگ بی‌سبب مردم | «اضطراب» در نمایشنامه‌های خسرو حکیم رابط

[…]
۹ شهریور , ۱۳۹۸
درنگی بر نمایشنامه‌های محسن یلفانی

تاریخ و تخیّل | درنگی بر متون نمایشی محسن یلفانی (۲)

[…]
۲۶ مرداد , ۱۳۹۸

تاریخ و تخیل: درنگی بر متون نمایشی محسن یلفانی (۱)

[…]
۹ مرداد , ۱۳۹۸

آگون میان حقوق طبیعی و قانون (قسمت پایانی)

[…]
۲۶ تیر , ۱۳۹۸
آگون آژاکس

آگون میان حقوق طبیعی و قانون (۱)

[…]
۱ خرداد , ۱۳۹۸
نعلیندیان و مردم ۲

«مردم گم شده است» | نعلبندیان و مسئله‌ی مردم (۲)

[…]
۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۸
نعلبندیان و مسئله مردم

«مردم گم شده است» | عباس نعلبندیان و مسئله‌ی مردم (۱)

[…]
۱۸ اردیبهشت , ۱۳۹۸
در باب سیرک معاصر

در باب سیرک معاصر

[…]
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸
درباره‌ی مفهوم ژست در نمایشنامه‌ی "آن‌طرف"

درباره‌ی مفهوم ژست در نمایشنامه‌ی “آن‌ طرف” (مارک ریون‌هیل)

[…]
۷ اردیبهشت , ۱۳۹۸
تئاتر ایتالیا پازولینی

تئاتر کلام | گفتگو با پازولینی درباره‌ی تئاتر

[…]
۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸
جشنواره تئاتری و دانشجو

دانشجو و جشنواره‌های تئاتر: سکو یا لابیرنت یا چاه ویل؟

[…]
۳۱ فروردین , ۱۳۹۸
کارگردانان و طراحان: سویه‌های متفاوت

کارگردانان و طراحان: سویه‌های متفاوت | پاملا هاوارد

[…]
۸ بهمن , ۱۳۹۷
مارک رونهیل

حالا باید همه چیز را بسوزانیم!

[…]
۱۹ آذر , ۱۳۹۷
رضا عبدو قانون‌های بازمانده‌ها

ملاقات در هتل دیپلمات؛ نگاهی به نمایشِ «قانون بازمانده‌ها»ی رضا عبده

[…]
۱۴ آبان , ۱۳۹۷
مانیسفست تئاتر ناممکن

مانیفست تئاتر‌: نظریه‌ی غیرممکن

[…]
۲۳ مهر , ۱۳۹۷
اما گراماتیکا گرامشی

اِما گراماتیکا در تآتر؛ شمایلی از مقاومت | آنتونیو گرامشی

[…]
۱۲ مهر , ۱۳۹۷
جنون سانسور-003

توقیف جنون در نیمه‌ی تابستان | رضا سرور

[…]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۷
کانتور مرگ

زمان و مرگ در آثار و تفکرات تادئوش کانتور

[…]
۱۸ تیر , ۱۳۹۷
آنتیگونه برشت

تراژدی و غایت آن: آنتیگونه‌ی برتولت برشت

[…]
۱۱ تیر , ۱۳۹۷
وسولد میرهولد 2

بیومکانیک و بازیگر عصرِ آینده (۲) | وسولد میرهولد

[…]
۴ تیر , ۱۳۹۷
برشت و دادگاه مک‌کارتیسم

برشت و مک‌کارتیسم / میثاق نعمت گرگانی

[…]
۱۵ خرداد , ۱۳۹۷
وسولد میرهولد 1

بیومکانیک و بازیگر عصرِ آینده (۱) | وسولد میرهولد

[…]
۷ خرداد , ۱۳۹۷
یوجینو باربا

دراماتورژی فضا | یوجین باربا

[…]
۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
تئاتر مدرن کریستوا رخ نمی دهد

تئاتر مدرن جایگاهی در اختیار نمی‌گیرد (رخ نمی‌دهد) | ژولیا کریستوا

[…]