۲۹ اسفند , ۱۳۹۸
بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

۱۹ دی , ۱۳۹۸
فضا ویتو آکونچی دو بلاگ

فضا | ویتو آکونچی

[…]
۱۲ آبان , ۱۳۹۸
نقش گاو در نقاشی مارک شاگال

شیر و غفران | نگاهی به نقش گاو در نقاشی‌های مارک شاگال

[…]
۲۸ آذر , ۱۳۹۷
درها و پنجره‌ها 2

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۲)

[…]
۲۲ آذر , ۱۳۹۷
در ها و پنجره ها 1 زمینه سرمه ای

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۱)

والتر بنیامین در مقاله‌ی کوتاه‌اش «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، سینما را بیش از نقاشی، تئاتر و حتا ادبیات- علی‌رغم ارتباط تنگاتنگ و اولیه‌شان- وام‌دار معماری می‌داند. از منظرِ بنیامین سینما بیش از آن‌که تصویری (visual) باشد، بساوایی (tactile) است. سینما از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش- در تجربه‌ی بساوایی خویش- از درها و پنجره‌ها بهره جسته است. کارکردِ برجسته‌ی این دو اندام، خصلتِ اکولوژیک بخشیدن به خانه- فضای داخلی- است
۲ آبان , ۱۳۹۷
روتکو زمینه طوسی

هنر به منزله‌ی یک عملکردِ بیولوژیکی طبیعی | مارک روتکو

[…]
۹ مهر , ۱۳۹۷
معماری باتای

معماری | ژرژ باتای

[…]
۲۲ شهریور , ۱۳۹۷
جوانیولی سرمه ای

ناشناس‌ها: نوشتن از نقاشی‌های لوکا جوانیولی | هاجر سعیدی‌نژاد

[…]
۱۵ شهریور , ۱۳۹۷
دورتا تانینگ

درخشش امر زیسته‌ی شگرف؛ نگاهی بر نقاشی‌های دورتا تانینگ

[…]
۷ شهریور , ۱۳۹۷
میزان آبیم زمینه سرمه ای

میزان‌اَبیم: ورطه‌ی معنا | هاجر سعیدی‌نژاد

[…]
۱۴ تیر , ۱۳۹۷

Snowy River

۱۴ تیر , ۱۳۹۷
مرئی‌سازی دیدن در هنر مسیحی

مرئی‌سازی دیدن؛ درنگی بر مفهوم دیدن در هنر مسیحی

[…]
۲۴ خرداد , ۱۳۹۷
درنگ اریک فیشل

نوشتن بر درنگ‌های اریک فیشل | هاجر سعیدی‌نژاد

در این نمایشگاه بود که خبرنگاری در باره‌ی نقاشی‌هایMulti-Pannel   فیشل پرسیده بود و او برای نخستین بار به تفاوت کوچک چند لته خواندن و چند بخشی دیدن تابلو‌های آن دوره‌اش اشاره‌کرده بود. اشاره سربسته است. ادبیات چه‌طور می‌تواند میانجی درک این تفاوت باشد که از قضا بیشتر تکنیکی به نظر می‌رسد.
۱۷ خرداد , ۱۳۹۷
گدازه رخدادها آستین

گدازه رخدادها؛ یادداشتی بر قاب‌های یان استین

[…]
۵ خرداد , ۱۳۹۷
اتوفیکسیون جنتلیسکی

اتوفیکسیون؛ روایتی از خود/دیگری: آرتمیزا جنتلیسکی

[…]
۵ خرداد , ۱۳۹۷
غریبگی مینکوسکی

بازخوانی غریبگی در نقاشی‌های موریسی مینکوسکی

[…]
۳ خرداد , ۱۳۹۷
آکدیا میکل

آکدیا: بدن‌ها و صورت‌هایی در آستانه؛ تأملی بر نقاشی‌های میکل کُوی‌یُم

[…]
۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
زمین‌های لم‌یزرع

زمین‌های لم یزرع در سینمای مالیک، داستان‌های رایت موریس و نقاشی‌های اندرو وایت

[…]
۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
نوئسبام دیگری

فلیکس نوئسبام؛ نقاش دلواپس دیگری | هاجر سعیدی‌نژاد

[…]

واژه‌ی Painting به معنی پنهان کردن، زیر قشر فرو بردن و پوشاندن است. یک نقاشی توأمان که به تصویر درمی‌آورد، می‌پوشاند، پنهان می‌کند. یک نقاشی چیزی را مصور می‌سازد تا «چیزی» را پنهان کند و آن چیز چیست؟ بوم! دیوار! پوسته! پوست! هر آن‌چه غشای رنگ با ضخامت خود روی‌اش را پوشانده است. آن چیزی که در زیر است.
نهستِ تجسمی در جستجوی خراشیدن است: با نوک ناخن‌های تیز و پوسته‌پوسته‌اش غشای رنگ را از روی نقاشی بخراشد، شکاف دهد، خط خطی کند تا به پوست برسد، به بوم، به سطح زیری و آن را نمایان کند.
این پاره‌نوشتارهای نهست قصد ندارد نقاشی ببیند، قصد دارد رنگ را کنار بزند، آن‌چه تصویرشده را خراش دهد تا بتواند بوم‌ها را آشکار کند. دیوار را از زیر به سطح بکشد، متن‌های زیرین را برکشد و دیدن را مادّی کند، به ماده تبدیل کند. آن‌جا که شر آغاز می‌شود.