نسخه آزمایشی

 

 

سینما

نهست ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷

یادداشتی بر فیلم “وسترن” (۲۰۱۷)؛ والسکا گریزباخ میثاق نعمت گرگانی   انسجام، ثبات، پیوستگی و استمرار ژانر وسترن از یک‌سو آن را به نقطه‏‌ی مرجع بسیار مناسبی برای تفسیرهای نظری مبحث ژانر تبدیل کرده است و از سوی دیگر به دلیل موقعیت فیزیکی و تاریخی بسیار بسته و مشخصش، پیش از هر ژانر دیگری در […]

نهست ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷

  رو به ارضِ امروز[۱] زمین‌های لم‌یزرع در سینمای مالیک، داستان‌های رایت موریس و نقاشی‌های اندرو وایت میثاق نعمت گرگانی   «همچون هر چیز دیگری دلیل مشخصی برای سیلوهای مرتفع غلات وجود دارد. ولی نیرویی که پشت این علت وجود دارد، یعنی علتِ علت، زمین و‌ آسمان هستند. اینجا خیلی آسمان حضور دارد. همه چیز […]

نهست ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شکسپیر و سینما: رومر یا ریوت؟ یادداشتی بر فیلم “هرمیا و هلنا” (۲۰۱۶) میثاق نعمت گرگانی   مانند سایه شتابان، چونان رؤیا کوتاه و مثل برق در شب تیره، کوتاه و گذرا هستند. رؤیای شب نیمه‌ی تابستان؛ پرده‌ی اول – صحنه یک اکنون پس از سه فیلم “هرمیا و هلنا”، “شاهزاده‌ی فرانسه” و “ویولا” که […]