۱۹ دی , ۱۳۹۸
فضا ویتو آکونچی دو بلاگ

فضا | ویتو آکونچی

[…]
۹ مهر , ۱۳۹۷
معماری باتای

معماری | ژرژ باتای

[…]
۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷

یادداشتی بر فیلم هومو ساپینس (۲۰۱۶)

[…]