۲۹ اسفند , ۱۳۹۸
بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

۲۲ آذر , ۱۳۹۷
در ها و پنجره ها 1 زمینه سرمه ای

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۱)

والتر بنیامین در مقاله‌ی کوتاه‌اش «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، سینما را بیش از نقاشی، تئاتر و حتا ادبیات- علی‌رغم ارتباط تنگاتنگ و اولیه‌شان- وام‌دار معماری می‌داند. از منظرِ بنیامین سینما بیش از آن‌که تصویری (visual) باشد، بساوایی (tactile) است. سینما از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش- در تجربه‌ی بساوایی خویش- از درها و پنجره‌ها بهره جسته است. کارکردِ برجسته‌ی این دو اندام، خصلتِ اکولوژیک بخشیدن به خانه- فضای داخلی- است
۲ آبان , ۱۳۹۷
روتکو زمینه طوسی

هنر به منزله‌ی یک عملکردِ بیولوژیکی طبیعی | مارک روتکو

[…]
۲۲ شهریور , ۱۳۹۷
جوانیولی سرمه ای

ناشناس‌ها: نوشتن از نقاشی‌های لوکا جوانیولی | هاجر سعیدی‌نژاد

[…]