۲۹ اسفند , ۱۳۹۸
بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

بازاندیشی در مفهوم لباس از تن کندن

۱۲ آبان , ۱۳۹۸
نقش گاو در نقاشی مارک شاگال

شیر و غفران | نگاهی به نقش گاو در نقاشی‌های مارک شاگال

[…]
۲۲ آذر , ۱۳۹۷
در ها و پنجره ها 1 زمینه سرمه ای

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۱)

والتر بنیامین در مقاله‌ی کوتاه‌اش «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، سینما را بیش از نقاشی، تئاتر و حتا ادبیات- علی‌رغم ارتباط تنگاتنگ و اولیه‌شان- وام‌دار معماری می‌داند. از منظرِ بنیامین سینما بیش از آن‌که تصویری (visual) باشد، بساوایی (tactile) است. سینما از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش- در تجربه‌ی بساوایی خویش- از درها و پنجره‌ها بهره جسته است. کارکردِ برجسته‌ی این دو اندام، خصلتِ اکولوژیک بخشیدن به خانه- فضای داخلی- است
۲۴ آبان , ۱۳۹۷
طبیعت و آزادی در سینمای مالیک

طبیعت و آزادی در سینمای ترنس مالیک

[…]