۲۵ آذر , ۱۳۹۷
روز شب روز شب

پرونده ترور؛ سینما: “روز شب روز شب”

[…]
۲۲ آذر , ۱۳۹۷
در ها و پنجره ها 1 زمینه سرمه ای

زیبایی‌شناسی دریچه‌ در سینما و نقاشی: نکاتی در باب درها و پنجره‌ها (۱)

والتر بنیامین در مقاله‌ی کوتاه‌اش «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی»، سینما را بیش از نقاشی، تئاتر و حتا ادبیات- علی‌رغم ارتباط تنگاتنگ و اولیه‌شان- وام‌دار معماری می‌داند. از منظرِ بنیامین سینما بیش از آن‌که تصویری (visual) باشد، بساوایی (tactile) است. سینما از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش- در تجربه‌ی بساوایی خویش- از درها و پنجره‌ها بهره جسته است. کارکردِ برجسته‌ی این دو اندام، خصلتِ اکولوژیک بخشیدن به خانه- فضای داخلی- است
۱۷ آذر , ۱۳۹۷
نوکتوراما برتران بونلو

ترور، سینما | نوکتوراما (۲۰۱۶، برتران بونلو)

[…]
۳ آذر , ۱۳۹۷
ترومای اخلاق

پرونده‌ی “ترور؛ سینما” | سرمقاله: اخلاقِ تروما: ترومایِ اخلاق

[…]