۲ آبان , ۱۳۹۷
روتکو زمینه طوسی

هنر به منزله‌ی یک عملکردِ بیولوژیکی طبیعی | مارک روتکو

[…]
۱۴ تیر , ۱۳۹۷
مرئی‌سازی دیدن در هنر مسیحی

مرئی‌سازی دیدن؛ درنگی بر مفهوم دیدن در هنر مسیحی

[…]
۲۴ خرداد , ۱۳۹۷
درنگ اریک فیشل

نوشتن بر درنگ‌های اریک فیشل | هاجر سعیدی‌نژاد

در این نمایشگاه بود که خبرنگاری در باره‌ی نقاشی‌هایMulti-Pannel   فیشل پرسیده بود و او برای نخستین بار به تفاوت کوچک چند لته خواندن و چند بخشی دیدن تابلو‌های آن دوره‌اش اشاره‌کرده بود. اشاره سربسته است. ادبیات چه‌طور می‌تواند میانجی درک این تفاوت باشد که از قضا بیشتر تکنیکی به نظر می‌رسد.
۵ خرداد , ۱۳۹۷
غریبگی مینکوسکی

بازخوانی غریبگی در نقاشی‌های موریسی مینکوسکی

[…]