۳ مرداد , ۱۳۹۷
مانیفست فوتوریسم

مرامنامه‌ی سینمای فوتوریستی

[…]