۱۲ آبان , ۱۳۹۷
ساد پازولینی بارت

«ساد-پازولینی» | رولان بارت

[…]