۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
فیگورال نیر زمینه سرمه ای

قعر مثلث و بدن‌های نازیسته

[…]