۱۵ شهریور , ۱۳۹۷
خشونت و ددمنشی قسمت اول ژان ژنه

خشونت و ددمنشی (قسمت نخست) | ژانه ژنه

[…]
۱۲ شهریور , ۱۳۹۷
کانتور مرگ

زمان و مرگ در آثار و تفکرات تادئوش کانتور

[…]
۷ شهریور , ۱۳۹۷
میزان آبیم زمینه سرمه ای

میزان‌اَبیم: ورطه‌ی معنا | هاجر سعیدی‌نژاد

[…]
۶ شهریور , ۱۳۹۷
قلم و اسلحه آمریکا

قلم و اسلحه | فروزان قاسمی

یکی از دردناک‌ترین و متفاوت‌ترین تجربیات بشر در قرن بیستم، رخداد دو جنگ جهانی بود که تنها در طی ۳۰ سال آثار مخرب خود را بر حیطه‌ی وسیعی از مکان و زمان بر جا گذاشت. بشر به ناکجایی تبعید گشته بود که در آن تمام آرمان و آرزوهایش پوچ و موهوم می‌گشتند. کسانی که آن دوره‌ی تاریخی را از سر گذراندند اثرات آن را تا آخر عمر همراه داشته و حتی به نسل‌های بعد از خود انتقال داده‌اند و اعمال بشر و تولیدات او از این واقعه به وضوح تاثیر پذیرفتند. یکی از این تولیدات که به بهترین نحو تجربیات و احوالات مردم در آن دوره را ثبت کرده و به دست ما رسانده است، نوشتارهای جنگ است. این که آیا این نوشتارها در دسته‌ی مجزایی در میان ژانرهای ادبی قرار می‌گیرند یا خیر، از جمله پرسش‌هایی است که متن پیش رو در حد توان خود تلاش به پاسخگویی به آن را دارد...