26 خرداد , 1397

جاده‌ای به ناکجا (مونته هلمن) | کوئنتین

[…]
24 خرداد , 1397

لومپن‌بورژوا؛ درنگی بر آرای آندره گوندر فرانک

[…]
24 خرداد , 1397

نوشتن بر درنگ‌های اریک فیشل | هاجر سعیدی‌نژاد

در این نمایشگاه بود که خبرنگاری در باره‌ی نقاشی‌هایMulti-Pannel   فیشل پرسیده بود و او برای نخستین بار به تفاوت کوچک چند لته خواندن و چند بخشی دیدن تابلو‌های آن دوره‌اش اشاره‌کرده بود. اشاره سربسته است. ادبیات چه‌طور می‌تواند میانجی درک این تفاوت باشد که از قضا بیشتر تکنیکی به نظر می‌رسد.
19 خرداد , 1397

تا چند شماره می‌توانی نفس‌ات را حبس کنی؟؛ یادداشتی بر فیلم «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی»

[…]