۲۴ خرداد , ۱۳۹۷
لومپن بورژوا آندره گوندر فرانک

لومپن‌بورژوا؛ درنگی بر آرای آندره گوندر فرانک

[…]
۲۴ خرداد , ۱۳۹۷
درنگ اریک فیشل

نوشتن بر درنگ‌های اریک فیشل | هاجر سعیدی‌نژاد

در این نمایشگاه بود که خبرنگاری در باره‌ی نقاشی‌هایMulti-Pannel   فیشل پرسیده بود و او برای نخستین بار به تفاوت کوچک چند لته خواندن و چند بخشی دیدن تابلو‌های آن دوره‌اش اشاره‌کرده بود. اشاره سربسته است. ادبیات چه‌طور می‌تواند میانجی درک این تفاوت باشد که از قضا بیشتر تکنیکی به نظر می‌رسد.
۱۹ خرداد , ۱۳۹۷
فیلم تو هرگز واقعا اینجا نبودی

تا چند شماره می‌توانی نفس‌ات را حبس کنی؟؛ یادداشتی بر فیلم «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی»

[…]
۱۷ خرداد , ۱۳۹۷
تجربه‌ی مهاجرت

بی‌خانمانی؛ نامه‌ای به آن‌ها که می‌خواهند مهاجرت کنند

[…]